Kreds4

Brug af træningspladsen og klubhus.

Holdtræning:

Ingen andre aktiviteter på træningspladsen og i klubhus når der er holdtræning.

I samme tidsrum råder instruktørerne over klubhus/mødelokale på skift.

Alle der er tilmeldt hold er velkommen på træningspladsen, når træningspladsen er ledig.

 

Selvtræning:

kan foregå på tidspunkter hvor der ikke er holdtræning på træningspladsen eller andre fastlagte aktiviteter.

 

Gæstetræning:

Gæster er velkommen op til 3 gange/år.

Undtaget er deltagere til f.eks. en DM/VM udtagelse eller andet Hovedklub- arrangement der afholdes i kreds 4. I tiden op til arrangementet er deltagere velkommen flere gange. Træningen må ikke foregå når der er holdtræning i kredsen.

Gæstetræning 30 kr./gang. Kan betales via mobilepay eller til kredsens bankkonto.

 

Hundeførere fra andre kredse

Bestyrelsen, BHU-og AU-formand forbeholder sig ret til at afvise personer fra andre kredse til træning i kreds4.

 

Adgang til klubhus:

Som hovedregel har alle der har betalt træningsgebyr eller er medlem af Schæferhunden kreds 4 mulighed for at få adgang til klubhus med nøglebrik mod at betale et depositum på 150 kr.

Bestyrelsen er i sin ret til at inddrage medlemmers og andres adgang til klubhuset, når de anser det for nødvendigt.