Kreds4

Avlsudvalgets medlemmer

Michael Schou
AU-Formand og ARK
Mobil: 41442699
Annemarie Mortensen
AU-Medlem
Mobil: 20 26 33 12
Katrine Schou
AU-Medlem
Mobil: 61 86 22 08
Susan Kristensen
AU-medlem
Mobil: 20 65 23 05

Avlsudvalgets (AU) arbejde:

AU afholder hver træningssæson hvalpemotivation for hvalpe i alderen fra 2-5 måneder. AU er ansvarlig for Rally træningen der er opstartet i foråret 2018.
AU afholder ringtræning forår og efterår efter behov.
AU står for afholdelsen af kombiskuer (udstillinger)
AU står for afholdelsen af Mix-match sammen med BHU.

Har du spørgsmål vedrørende hundens opvækst, pleje og fodring er du velkommen til at kontakte avlsudvalget.

Har du spørgsmål vedrørende parring af din hund, drægtighed, fødsel, hvalpenes første leveuger kan du også få svar hos avlsudvalget.

Under INFO vil der løbende komme oplysnninger der er relevante for ovennævnte.

13/2/2012
AU/ANM